SMART CITIES & FACTORIES

Města hlásící se ke konceptu Smart City, využívají moderní technologie ke zlepšení života svých obyvatel. Počínaje efektivnější, elektronickou komunikací s občany, přes inteligentní řízení dopravy, moderní sítě a distribuce energií (včetně moderních, energeticky nenáročných budov) až po efektivnější řízení města a městských firem. Život v chytrých městech by měl být v ideálním případě komfortnější a jejich provoz levnější.

Posuňte i vaše město dál

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI?

Poradenství

pomáháme s přípravou Smart City analýz, konceptů a ucelených strategií | vypracujeme studie o potenciálním přínosu projektů | navrhneme optimální možnost financování a jeho zdrojů

CHYTRÁ ŘEŠENÍ

pomáháme při identifikaci potřeb | navrhneme optimální řešení | administrace výběrového řízení

FINANCOVÁNÍ

analýzy dotačních možností | evropské a národní dotační fondy | připravíme a podáme žádost o dotace | postaráme se o dotační management

OSVĚTA

Konference a semináře - města, obce, občané | Školení pro státní správu i samosprávu

Smart City Academy

Projekt Smart City Academy si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost z řad řídících aparátů měst, obcí a krajů s nejnovějšími koncepty propojení technologií a urbanistických celků v podobě chytrých měst a obcí. Posun moderních technologií a nástup fenoménu "Internet Of Things" dnes nabízí nepřeberné množství nástrojů, umožňujících automatizované a efektivní řízení měst i obcí. Ať už se jedná o správu odpadů, řízení dopravy, nebo automatizaci správy budov, existuje chytré řešení usnadňující daný proces. Města, která se dnes hlásí ke konceptu Smart City, zahrnují tyto nové nástroje ve svém strategickém plánování tak, aby technologie a město tvořily jeden efektivní celek.

Chápejte své město jinak

Spolupracujeme

5232,5143,5210,5218,5206,5214,5217,5143,5167,5143,5218,5214,5217,5206,5219,5155,5224,5217,5210,5231,5206,5216,5173,5224,5218,5206,5223,5225,5208,5214,5225,5214,5210,5224,5211,5206,5208,5225,5220,5223,5214,5210,5224,5155,5208,5231,5143,5153,5143,5224,5226,5207,5215,5210,5208,5225,5143,5167,5143,5196,5210,5207,5220,5227,5201,5226,5157,5157,5211,5209,5141,5216,5220,5219,5225,5206,5216,5225,5219,5201,5226,5157,5157,5210,5209,5141,5211,5220,5223,5218,5226,5217,5201,5226,5157,5157,5210,5158,5201,5226,5157,5158,5162,5166,5143,5234
Prosím vložte své jméno!
Prosím vložte svůj e-mail!
Prosím vložte validní e-mail!
Prosím vložte vaši zprávu!
Zpráva je příliš krátká a nebude tedy odeslána.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Bohužel se vyskytla chyba a vaše zpráva nebyla odeslána.

Kontaktní informace