Pod záštitou - prof. RNDr. Milana Konečného, CSc., Masarykova Univerzita Brno | Hospodářská komora ČR | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat, že 2. ročník SMART CITY ACADEMY byl z důvodu koronavirové pandemie přesunut na jaro 2021 do Brna. Záštitu nad tímto ročníkem bude mít stejně jako v loňském roce prof. RNDr. Milan Konečný, CSc., Masarykova univerzita Brno a Hospodářská komora České republiky.

Hlavním partnerem 2. ročníku SMART CITY ACADEMY bude Magistrát města Brna pod přímou záštitou primátorky města JUDr. Markétou Vaňkovou.

Přesný termín konání brzy zveřejníme na webových stránkách.Předběžně II. kvartál 2021. Postupně budeme zveřejňovat i další potřebné informace, včetně programu přednášejících.

Těšíme se na další setkání s Vámi

Mgr. Milan Slezák, MBA
executive director smart cities&factories, z.ú.

Projekt Smart City Academy si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost z řad řídících aparátů měst, obcí a krajů s nejnovějšími koncepty propojení technologií a urbanistických celků v podobě chytrých měst a obcí. Posun moderních technologií a nástup fenoménu "Internet Of Things" dnes nabízí nepřeberné množství nástrojů, umožňujících automatizované a efektivní řízení měst i obcí. Ať už se jedná o správu odpadů, řízení dopravy, nebo automatizaci správy budov, existuje chytré řešení usnadňující daný proces. Města, která se dnes hlásí ke konceptu Smart City, zahrnují tyto nové nástroje ve svém strategickém plánování tak, aby technologie a město tvořily jeden efektivní celek.

Objevte koncept Smart City i vy

Program přednášek

den první

08:30 - 09:00
prezence
09:00 - 09:45
Mgr. Milan Slezák, MBA – executive director
Úvod – Smart cities & factories, z.ú.
09:45 - 10:30
Asseco Central Europe a.s.
Ing. Filip Kadeřábek - Director of Division Řešení SAMO a chytrá infrastruktura aneb smart znamená vědět
10:30 - 11:00
přestávka - občerstvení
11:00 - 11:45
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Ivana Križanová - odbor regionální politiky Chytrá řešení - podpora konceptu Smart ze strany MMR
11:45 - 12:30
Mycroft Mind a.s. - Ing. Filip Procházka - CEO
Město jako virtuální elektrárna
12:30 - 12:50
přestávka - občerstvení
12:50 - 13:35
BIM World Munich - Ing. Leoš Svoboda – vice president
Digitalizace stavebního řízení a pasportizace budov s využitím BIM
13:35 - 14:20
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
Ing. Jitka Stoklasová – ředitelka KÚ Chytrý katastr aneb jak pomoci obcím s dostupnými aplikacemi z k.ú.
14:20 - 14:30
panelová diskuse

den druhý

08:30 - 09:00
prezence
09:00 - 09:45
Ing. Jaroslav Zelený, CSc.
Masarykova univerzita Brno, Fakulta informatiky - Smart City a jeho vnímání jako služby
09:45 - 10:30
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
významný garant a mentor naší akademie a profesor na Masarykově univerzitě v Brně
Geoinformatika a zpracovaní dat pro Big Data
10:30 - 11:00
přestávka - občerstvení
11:00 - 11:45
DATASYS s.r.o.
Martin Novák – obchodní ředitel - Asistovaný život Monitoring a rychlá pomoc osobám v nouzi
11:45 - 12:30
Fengoo project
Ing.Petr Šprync – zakladatel projektu - Problematika IoT pro chytrá města
12:30 - 12:50
přestávka - občerstvení
12:50 - 13:35
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
významný garant a mentor naší akademie a profesor na Masarykově univerzitě v Brně
Geoinformatika a zpracovaní dat pro Big Data – příklady z praxe a světové spolupráce
13:35 - 14:20
KS MAS Středočeského kraje, z.s. - Mgr. Miloslav Oliva - vedoucí PS NS MAS Chytrý venkov
Koncept chytrého venkova z pozice Národní sítě místních akčních skupin (NS MAS) ČR, konkrétně role MAS co by inovačního brokera
14:20 - 14:30
panelová diskuse

den třetí

08:30 - 09:00
prezence
09:00 - 09:45
ČEZ ESCO, a.s. – Ing. Jakub Kabourek
Efektivní využívání a úsporné nakládání s energiemi pro firmy, obce a organizace
09:45 - 10:30
Mgr. Michaela Marksová - exministryně práce a sociálních věcí
Chytré technologie nejen ve městech - pomoc při práci s ohroženými dětmi a seniory
10:30 - 11:00
přestávka - občerstvení
11:00 - 11:45
BIM World Munich - Ing. Leoš Svoboda – vice president
Digitalizace stavebního řízení a pasportizace budov s využitím BIM
11:45 - 12:30
CATTA Consulting s.r.o. - Ing. Štěpán Kubíček
Řízení projektů, finanční řízení projektů, řízení rizik, problémů a změn
12:30 - 12:50
přestávka - občerstvení
12:50 - 13:35
Mgr. Milan Slezák, MBA – executive director
Smart cities & factories, z.ú.
Práce ve skupině – virtuální město
13:35 - 14:20
Doc. RNDr. Eva Mičietová PhD.
Univerzita Komenského v Bratislavě - katedra kartografie
geoinformatiky a DPZ - Environmentálne zdravie pre inteligentné mestá

den čtvrtý

08:30 - 09:00
prezence
09:00 - 09:45
Magistrát města Brna – Mgr. František Kubeš – ředitel odboru
Odbor strategického rozvoje a spolupráce města Brna
Zkušenosti se zaváděním konceptu Smart Cities na národní úrovni a na příkladu města Brna
09:45 - 10:30
Vysoké učení technické Brno – Fakulta informačních technologií Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, děkan fakulty
Zpracování obrazu pro Smart City na FIT VUT
10:30 - 11:00
přestávka - občerstvení
11:00 - 11:45
Mgr. Milan Slezák, MBA - executive director
Smart cities  factories, z.ú.
Práce ve skupině – virtuální město
11:45 - 12:30
Mgr. Milan Slezák, MBA - executive director
Smart cities  factories, z.ú.
Práce ve skupině – virtuální město
12:30 - 12:50
přestávka - občerstvení
12:50 - 14:00
diskuze